Arduino IDE #1 – Hướng dẫn nạp code cho các loại board ESP (esp32, ESP8266…)

Hướng dẫn nạp code cho các loại ESP.

(Đây là hướng dẫn áp dụng cho tất cả các loại ESP)

Chuẩn bị:

 1. Phần cứng:
  • PC
  • Cáp nạp
  • Board ESP
 2. Phần mềm:
  • Arduino IDE
  • Driver (CH340, CP210x..)
  • Library

Download tất cả ở đây: https://saviba.com/l05f

Thực hiện:

 1. Cài phần mềm Arduino IDE
 2. Cài Driver CH340 + CP210x.
 3. Nhập link thư viện board manager.
 4. Kiểm tra xem board đang nhận Port nào.
 5. Đã có thể nạp code.

Link thư viện board manager ESP32 + ESP 8266

https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json

http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json

Xem video hướng dẫn:

The short URL of the present article is: https://saviba.com/esp01

One thought on “Arduino IDE #1 – Hướng dẫn nạp code cho các loại board ESP (esp32, ESP8266…)

 1. Pingback: Arduino IDE #2 – Hướng dẫn dùng Server Blynk Custom, Điều khiển và đọc trạng thái Digital PIN Saviba

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *