Các sản phẩm phục vụ công việc in 3D, bao gồm phần cứng và phần mềm.