Điều khoản dịch vụ
Vui lòng đọc kỹ các điều khoản dịch vụ này trước khi sử dụng Saviba.com.

Điều kiện sử dụng
Bằng cách sử dụng saviba.com, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và xem xét Thỏa thuận này và bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản của nó. Nếu bạn không muốn bị ràng buộc bởi các điều khoản của Thỏa thuận này, bạn nên rời khỏi website. Chúng tôi chỉ cấp quyền sử dụng và quyền truy cập trang web này, các sản phẩm và dịch vụ của nó cho những người đã chấp nhận các điều khoản của nó.

Chính sách bảo mật
Trước khi bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, chúng tôi khuyên bạn nên đọc chính sách quyền riêng tư của chúng tôi [liên kết đến chính sách quyền riêng tư] về việc thu thập dữ liệu người dùng của chúng tôi. Nó sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về thực hành của chúng tôi.

Giới hạn độ tuổi
Saviba.com không có yêu cầu giới hạn về độ tuổi. Nhưng chúng tôi có yêu cầu độ tuổi khi thanh toán. Đảm bảo rằng bạn đủ tuổi thực hiện giao dịch. Nếu chưa đủ tuổi để thực hiện giao dịch, bạn có thể nhờ bố mẹ hoặc người giám hộ thanh toán đơn hàng.

Sở hữu trí tuệ
Các sản phẩm kỹ thuật số được bán đều đã đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ. Bạn không được sao chép hoặc phân phối lại tài sản trí tuệ của chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào.
Đối với các vấn đề liên quan đến khiếu nại sở hữu trí tuệ, bạn nên liên hệ với công ty để đi đến thỏa thuận.

Tài khoản người dùng
Saviba.com cho phép nhưng không bắt buộc bạn đăng ký tài khoản. Đơn hàng có thể được thực hiện mà không cần tài khoản.

Khuyến khích bạn đăng ký tài khoản để có thể lưu trữ các sản phẩm trong giỏ hàng và địa chỉ nhận hàng.

Khi bạn đăng ký tài khoản tại saviba.com, chúng tôi thu thập những thông tin sau:

+Tên

+Địa chỉ

+Địa chỉ email

**Chúng tôi không lưu trữ thông tin thanh toán của bạn (Như thẻ Visa, tài khoản ngân hàng….)