Arduino IDE #2 – Hướng dẫn dùng Server Blynk Custom, Điều khiển và đọc trạng thái Digital PIN

Bài viết này hướng dẫn bạn thiết lập Server Blynk Custom, điều khiển và đọc trạng thái PIN vật lý.

Đầu tiên cứ tải file này về rồi tính sau nhé: https://saviba.com/les02

Vì bài viết có nhiều chỗ khó trình bày rõ. Nên muốn nhanh gọn, trực quan thì bạn có thể cân nhắc xem hướng dẫn bằng video nhé:

Bài biết này không hướng dẫn nạp code. Nếu chưa biết nạp code, bạn có thể xem tại đây:

Arduino IDE #1 – Hướng dẫn nạp code cho các loại board ESP

Nội dung chi tiết:

Cài Server Blynk Custom

Cần chuẩn bị:

  • Ứng dụng blynk legacy 2.27.24
  • Server Blynk Custom:

Blynk Server : blynk.honey.co.th

Blynk Port for App : 9443
Blynk Port for MCU : 8080

Blynk Server : blynkfree.info

Blynk Port for App : 9443
Blynk Port for MCU : 8080

Blynk Server : prakitblog.com

Blynk Port for App : 9443
Blynk Port for MCU : 8181

Blynk Server : blynk.pusan.online

Blynk Port for App : 9443
Blynk Port for MCU : 8888

Các bước thực hiện:

  1. Cài ứng dụng Blynk Legacy.
  2. Thiết lập thông số theo server custom.
  3. Đăng ký tài khoản bằng email.
  4. Tạo Project mới. Token của Project sẽ được gửi đến email.
  5. Lấy mẫu code blynk.
  6. Nhập thông tin vào mẫu: Token, Wifi, Server Custom, Port.
  7. Nạp code này vào Board.

Điều khiển PIN vật lý qua ứng dụng Blynk.

Mở project đã tạo trên ứng dụng Blynk Legacy.

Tạo Button => Chọn Digital => Chọn Pin muốn điều khiển => Lưu lại.

Vậy là đã có thể điều khiển được Digital Pin trên Board.

Đọc trạng thái PIN Vật Lý.

Tại Projet đã tạo.

Thêm Value Display => Chọn PIN muốn đọc trạng thái

=> “Min” nhập “0”

=> ‘Max” nhập “1”

=> OK

The short URL of the present article is: https://saviba.com/esp02

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *