Mô tơ điện Toshiba CN 5HP chân đế cốt thẳng – 3 pha – 220-380VAC – 1450 vp

Danh mục: