Mô tơ điện JuLong CN 5,5HP (4KW) chân đế cốt thẳng 3P-380V-1450VP

Danh mục: