Mô tơ điện giảm tốc Sumitomo 15HP 1/25 chân đế cốt thẳng 3P-380V

49.990.000

Mô tơ điện giảm tốc Sumitomo 15HP 1/25 chân đế cốt thẳng 3P-380V

49.990.000

Mã: 60302030908101500003 Danh mục: