Mô tơ điện giảm tốc Sumitomo JP 0.5HP 1/5 chân đế cốt âm 3P-380V

49.990.000

Mô tơ điện giảm tốc Sumitomo JP 0.5HP 1/5 chân đế cốt âm 3P-380V

49.990.000

Mã: 60302030908100050004 Danh mục: