Bóng điện trở Việt Sinh Ø16 xL:1032-220V-1500W (dây điện trở Nhật)

49.990.000

Bóng điện trở Việt Sinh Ø16 xL:1032-220V-1500W (dây điện trở Nhật)

49.990.000

Mã: 60885116108401600003 Danh mục: ,