Arduino IDE #3 – Hướng dẫn dùng Virtual PIN điều khiển ESP bằng ứng dụng Blynk.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn điều khiển Digital của ESP thông Pin ảo (Virtual PIN) trên ứng dụng Blynk.

Tải code mẫu về và xem video hướng dẫn.

The short URL of the present article is: https://saviba.com/esp03

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *